درباره ما

آزمایشگاه پژوهشی پایش و پیش بینی هیدرولوژیکی و هواشناسی

در طول دهه های گذشته سیل ها و خشکسالی های متعدد حتی در کشورهای پیشرفته بسیار رواج یافته است. این در حالی است که سناریوهای محتمل آتی از قبیل تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و تشدید شهرنشینی، حاکی از نیاز شدید به تهیه برنامه و تدارک اقدامات مناسب برای رویاویی با این آینده نامعلوم است. به همین دلیل هرگاه که خشکسالی‌ و یا سیلابی رخ دهد، انتظار بروز پیامدهای مختلف کاملاً معقول به نظر می‌رسد و در این حالت سلسله ایی از پیامدها را می‌تواند در برداشته باشد که از مهم‌ترین آن می‌توان به تغییر نامطلوب در بارش‌ها، منابع آبی، اکوسیستم، زیست‌بوم و ... اشاره نمود. بر اساس آمار جهانی، در طول ادوار گذشته خشکسالی و سیل طلایه دار میزان خسارات از انواع بلایای طبیعی بوده اند که گستره این پیامدها در ابعاد محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشهود بوده است.
 
 
 
خشکسالی و سیل در ایران که عمدتاً دارای اقلیمی خشک و نیمه‌خشک است، به عنوان دو روی یک سکه از مهمترین بلایای طبیعی برای تمام مردم شناخته شده اند. هرچند از وقوع چنین پدیده هایی نمی توان مستقیما جلوگیری کرد، اما اگر ماهیت و خصوصیات آن مورد مطالعه و بررسی قرارگیرد، می‌توان نسبت به پیش‌بینی آن امیدوار بود و با آمادگی از اثرات زیان‌آور آن کاست. در طول سالیان گذشته بروز خسارت های گزاف و برگشت ناپذیر خشکسالی‌ها و سیل های متعدد در سراسر دنیا باعث شده تا اذهان محققین و مدیران در سراسر کره خاکی به سوی طراحی و استفاده از سامانه‌های پایش و پیش‌بینی چنین رویدادهای سوق داده شود. هدف از برنامه پایش فراهم نمودن پل ارتباطی بین هیدرولوژی، اقلیم‌شناسی و سنجش از دور است به نحوی که موقعیت جهانی منابع بحرانی آب را شناسایی نماید. لذا با توجه به اهمیت و تنوع اقلیمی و سرزمینی خاص کشورما ایران، نیاز به تاسیس مرکزی برای راه اندازی سامانه های پایش و پیش بینی هیدرولوژیکی و هواشناسی بسیار حائز اهمیت می باشد. در عین حال پرداختن به موضوعات روز آمد مدیریت منابع آب از ضروریات اجتناب ناپذیر در این حوزه زیربنایی می باشد.
 

اهداف پژوهشی آزمایشگاه 

 • توسعه سامانه پایش و پیش بینی اقلیمی، هیدرولوژی و هواشناسی
 • توسعه مدل های مختلف و مبتنی بر سنجش از دور
 • راه اندازی سیستم هشدار با هدف کاهش خسارات ناشی از ریسک پدیده های حدی از قبیل خشکسالی، سیل و ....
 • همکاری با ارگان ها و صنایع آبی و آموزش مهارت های لازم به متولین حوزه آب
 • تحقیق و مطالعه در زمینه:
  •  تاب آوری و توسعه پایدار
  • مدیریت به هم پیوسته منابع آب
  • هم بست آب، غذا و انرژی
  • تغییر اقلیم و علوم جوی
  • مدیریت و برنامه ریزی زیر ساخت ها
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/02
تعداد بازدید:
507
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.